TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông báo bán hồ sơ mời đấu giá 07 khu đất bãi Tân Bồi, xã Hồng Hà
Ngày đăng 23/11/2022 | 15:56  | Lượt xem: 105

nội dung chi tiết xem tại đây

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 1 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 2 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 3 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 4 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 5 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 6 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 7 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà