TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê, diện tích 180.774,9m2 tại khu 3 bãi Tân Bồi, xã Hồng Hà để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây hàng năm)
Ngày đăng 24/03/2023 | 14:10  | Lượt xem: 144

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây