TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 21/12/2021 | 17:06  | Lượt xem: 215

Ngày 21/12/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân huyện Đan Phượng tổ chức Kỳ họp thứ 5 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 cùng một số nội dung quan trọng khác. Cùng dự, chỉ đạo Kỳ họp có ông Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV; ông Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid -19 diễn biễn phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố; sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của Huyện ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện đề ra trong năm 2021. Trong đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) ước thực hiện 15.232 tỷ đồng, đạt trên 97% kế hoạch, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 7.123 tỷ đồng, đạt 97,04% kế hoạch, tăng 7,85% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại ước đạt 7.068 tỷ đồng, đạt 96,28% kế hoạch, tăng 8,38% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 1.055 tỷ đồng, đạt 102,76% kế hoạch, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 814 tỷ 600 triệu đồng, đạt 105% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 91,6% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/người/năm. Các chỉ tiêu khác đều đạt cao. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, toàn huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 17.047 tỷ đồng. Trong đó, Công nghiệp - xây dựng đạt 7.991 tỷ đồng; Thương mại - dịch vụ đạt 8.001 tỷ đồng; Nông nghiệp, thủy sản đạt 1.055 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hơn 1.659 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 73 triệu đồng/người/năm. Duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Giải quyết việc làm mới cho 3.000 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước 0,38% theo chuẩn nghèo đa chiều. Phấn đấu 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX cũng tập trung xem xét các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện và thảo luận, thẩm tra, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; Nghị quyết về dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022 của huyện Đan Phượng; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chương trình ban hành các Nghị quyết năm 2022./.