TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Kỳ họp thứ 12 HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 17/07/2020 | 00:00  | Lượt xem: 41

Ngày 16/7/2020, tại hội trường lớn UBND huyện, HĐND huyện khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2021 trọng thể tổ chứcKỳ họp thứ 12. Đến dự có ông Trần Đức Hải - Bí thư Huyện ủy; ông Lê Văn Thìn- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Hữu Hoàng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn huyện. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 37 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện về dự đầy đủ.

Ảnh: Các đại biểu dự Kỳ họp.

Thay mặt chủ toạ Kỳ họp, ông Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp cho biết: Kỳ họp thứ 12 là kỳ họp giữa năm có ý nghĩa quan trọng nhằm bàn định nội dung, biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020.

Ảnh: Ông Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc

Tại kỳ họp, các đại biểu xem xét thảo luận các báo cáo của UBND huyệnvề kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; kết quả thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tờ trình về phê duyệt chủ trương một số dự án xây dựng trên địa bàn huyện theo thẩm quyền. Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.Ủy ban MTTQ thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị đối với HĐND và UBND huyện. Ngoài các nội dung trên, HĐND huyện thực hiện quyền giám sát của đại biểu HĐND huyện về các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Ảnh: Ông Nguyễn Hữu Hoàng- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, ông Nguyễn Hữu Hoàng- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm gấp rút để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, huyện triển khai nhiệm vụ trong điều kiện thuận lợi là cơ bản song còn nhiều khó khăn: Thời tiết, dịch bệnh diễn biến khó lường, đặc biệt là dịch Covid 19. Song dưới sự lãnh chỉ đạo của Huyện uỷ- HĐND- UBND huyện; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên đã đạt được các kết quả trên các lĩnh vực.

Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) thực hiện 7.188 tỷ đồng đạt 50,91% kế hoạch, tăng 9,61% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng đạt 3.238 tỷ đồng, đạt 48,9% kế hoạch. Giá trị sản xuất dịch vụ- thương mại đạt 3.390 tỷ đồng đạt 51,83% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông nghiệp- thủy sản đạt 560 tỷ đồng, đạt 58,39% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 296 tỷ 218 triệu đồng, đạt 54,6% dự toán Thành phố giao, đạt 43,3% dự toán huyện giao, bằng 88,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 10,72%, giảm 0,57% so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm mới cho 1.780 lao động, đạt 39,55% kế hoạch. Cấp được 96 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gồm trong ngày đạt 99%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. 

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao ở 6 xã: Thọ Xuân, Thọ An, Hồng Hà, Liên Hồng, Thượng Mỗ và Hạ Mỗ. Giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao ở 9 xã đã được công nhận. Rà soát đề xuất Thành phố xây dựng xã Đan Phượng là 1 trong 2 xã của Thành phố làm điểm xây dựng nông thôn mới Tràng An.

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của huyện. An sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo được quan tâm. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển; các lễ hội được quản lý tốt.  Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện chủ động, thể hiện được sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, UBND huyện đề ra 15 nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh vực.

Kỳ họp thứ 12, các đại biểu HĐND huyện chia thành 4 tổ thảo luận. Sau đó thực hiện quyền chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội trường UBND huyện.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Biểu quyết thông qua 06 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; phân bổ sử dụng nguồn kết dư ngân sách cấp huyện. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương, cho ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư dự án. Nghị quyết về phân bổ, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách huyện năm 2020. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của huyện. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND huyện năm 2021./.

 

                                                          Nguyễn Nga- TTVTTT và TT