TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 12/10/2021 | 17:28  | Lượt xem: 70

Sáng 12/10/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Trần Đức Hải - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

9 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung, đổi mới, quyết liệt, sâu sát, sáng tạo và khoa khọc, hiệu quả, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả. Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) ước thực hiện 11.443 tỷ đồng, đạt gần 73% kế hoạch, tăng 7,39% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 5.345 tỷ đồng, đạt trên 72,8% kế hoạch, tăng 7,44% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành dịch vụ, thương mại ước đạt 5.032 tỷ đồng, đạt 72,22% kế hoạch, tăng 7,98% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản ước đạt 796 tỷ đồng, đạt 78,58% kế hoạch, tăng 3,24% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 579 tỷ 512 triệu đồng, đạt 74,7% dự toán Thành phố giao và dự toán huyện giao (bằng 92,7% so với cùng kỳ).
Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cũng có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. 
Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao và thực hiện phát triển huyện thành quận giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, chỉ đạo 5 xã Đan Phượng, Song Phượng, Tân Hội, Liên Hà, Thọ Xuân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Đến nay, các xã cơ bản đạt 4 nhóm tiêu chí theo Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đang triển khai lập hồ sơ đề nghị Thành phố công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ mới đảm bảo đúng tiến độ theo luật định.
Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp có chuyển biến. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Dự báo 3 tháng còn lại của năm 2021 tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid - 19 còn diễn biến phức tạp khó lường. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra, Huyện ủy đã đề ra 4 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong đó, quyết liệt, chủ động các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ", phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 03-NQ/HU, Chương trình số 04-CTr/HU năm 2020 của Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội năm 2021; bám sát chủ đề và hai khâu đột phá của Huyện ủy năm 2021. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu  theo kế hoạch. Hoàn thiện, phê duyệt đề án xây dựng xã, thị trấn thành phường để đẩy nhanh tiến độ xây dựng phát triển huyện thành quận, giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chú trọng các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ.
Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng nhất trí biểu quyết 100% thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một yêu cầu khách quan trên cơ sở cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm các quy trình thủ tục, đảm bảo thực chất, hiệu quả, tạo chủ động hơn nữa trong việc xử lý các công việc của huyện, khắc phục khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, đồng thời tạo sự liên thông, đồng bộ trong hệ thống các quy định, quy chế của Huyện ủy, phù hợp với quy định trong các văn bản của Trung ương và Thành phố./.