TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hội Cựu chiến binh xã Liên Hà - tích cực chuẩn bị cho đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã lần thứ VIII
Ngày đăng 27/12/2021 | 19:01  | Lượt xem: 1170

Là địa phương được Ban thường vụ Hội CCB huyện chọn tổ chức Đại hội điểm cấp xã, thời điểm này Công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được Hội CCB xã Liên Hà đẩy nhanh tiến độ với tinh thần khẩn trương, tập trung để chuẩn bị tốt nhất cho đợt sinh hoạt chính trị sâu – rộng nhất của Hội viên CCB xã nhà.

Ðại hội đại biểu Hội CCB xã Liên Hà là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Hội CCB trong xã, tiếp tục phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV. Ngay khi nhận được kế hoạch, hướng dẫn của Hội CCB huyện về công tác đại hội, Hội xã Liên Hà đã và đang tích cực triển khai tiến hành công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu CCB xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng hướng dẫn, thời gian, quy trình; trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng các văn bản, báo cáo chính trị và công tác nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngôn – Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu CCB xã lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027 đúng tiến độ, đạt chất lượng. Trên cơ sở định hướng của huyện hội, Hội CCB xã xây dựng báo cáo chính trị, các văn bản phục vụ Đại hội đã hoàn tất, công tác chuẩn bị đề án nhân sự ban chấp hành Hội CCB xã nhiệm kỳ 2022-2027  bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi đúng theo quy định. Thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban. CCB Nguyễn Văn  Ngôn cũng cho biết thêm: Rất vinh dự cho Hội CCB xã được huyện lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Để tạo khí thế sôi nổi, Hội CCB xã đã phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: thi đua lao động sản xuất; giữ gìn vệ sinh môi trường; tuyên truyền Đại hội trên hệ thống truyền thanh không dây và trên các khẩu hiệu pano áp phích, băng rôn...Từ đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên tinh thần của hội viên CCB trên toàn xã, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, sức mạnh đoàn kết để vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đề ra. Các hoạt động hướng về Đại hội cũng được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng tạo khí thế sôi nổi trong hội viên nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND Huyện.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, tin tưởng rằng đại hội điểm đại hội đại biểu Hội CCB xã Liên Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ thành công tốt đẹp, rút được nhiều bài học quý, kinh nghiệm hay cho Hội cơ sở các xã- thị trấn trên địa bàn huyện, góp phần vào thành công của đại hội đại biểu Hội CCB huyện Đan Phượng lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số hình ảnh hoạt động của Hội CCB xã Liên Hà:

Mô hình CCB đảm bảo an ninh trật tự - Hội CCB xã Liên Hà

 tham gia đảm bảo an toàn giao thông tại điểm chợ

 

Mô hình CCB đảm bảo VSMT – Hội viên CCB tham gia

giữ gìn vệ sinh hồ môi trường của xã rộng trên 20.000m2

 

CCB xã Liên Hà tham gia trồng cây xanh tại khu vực đường làng của xã

Hội viên CCB - Thành viên HTX do CCB xã Liên Hà thành lập –

 HTX công nghiệp 19/5 tham gia lao động sản xuất