TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Danh sách cán bộ công chức tại Bộ phận một cửa huyện Đan Phượng
Ngày đăng 25/12/2021 | 08:57  | Lượt xem: 1053

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

LĨNH VỰC ĐƯỢC GIAO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

ĐIỆN THOẠI

1

Trịnh Thị Thu Thủy

Phó Chánh VP HĐND và UBND, Trưởng BP Một cửa,
CB đầu mối KSTTHC huyện

Phụ trách chung

0974394176

2

Trần Thị Minh Chang

Công chức Văn phòng HĐND và UBND,
CB đầu mối KSTTHC huyện

Phản ánh kiến nghị

0933335986

3

Nguyễn Thị Huyền

Công chức Phòng
Tài chính - Kế hoạch

Tài chính
- Kế hoạch

0915622288

4

Nguyễn Ngọc Tỉnh

Công chức
Phòng Nội vụ

Nội vụ

0974021987

5

Nguyễn Thanh Hùng

Công chức
Phòng Kinh tế

Kinh tế

0944060110

6

Nguyễn Thị Thu Giang

Chuyên viên
Phòng Y tế

Y tế

0987180686

7

Đặng Tài Thiều

Công chức Phòng
Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục
và Đào tạo

0971678308

8

Nguyễn Anh Dũng

Công chức Phòng
Văn hóa và Thông tin

Văn hóa
và Thông tin

0973079168

9

Tạ Thị Trang

Công chức Phòng
Lao động TB&XH

Lao động TB&XH

0984822204

10

Nguyễn Văn Ngọc

Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tài nguyên
và Môi trường

0975573398

11

Nguyễn Hữu Trung

Công chức
Phòng Quản lý đô thị

Quản lý
đô thị

0975767987

12

Đông Văn Tài

Công chức
Phòng Tư pháp

Tư pháp

0961273481