TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chi cục Thuế huyện tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng 11/01/2022 | 16:53  | Lượt xem: 232

Sáng 11/01/2022, Chi cục Thuế huyện tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác thuế năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Thạc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Chi cục thuế huyện triển khai nhiệm vụ chính trị trong điều kiện khó khăn, phức tạp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cùng sự nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức trong cơ quan, kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đã đạt kết quả tích cực: Hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao. Tổng thu ngân sách thực hiện 867 tỷ 577 triệu đồng, đạt 112% dự toán pháp lệnh và dự toán Hội đồng nhân dân giao, đạt 96% so với cùng kỳ. Thu trừ tiền sử dụng đất đạt 357 tỷ 363 triệu đồng, đạt 113% dự toán pháp lệnh và dự toán Hội đồng nhân dân giao, đạt 111% so với cùng kỳ. Thu từ ngoài quốc doanh 136 tỷ, 363 triệu đồng, đạt 105 dự toán pháp lệnh và dự toán Hội đồng nhân dân giao, đạt 119% so với cùng kỳ.
Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế huyện đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm giải pháp của ngành, triển khai xây dựng chương trình công tác, xây dựng kịch bản thu ngân sách với mục tiêu quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp: cụ thể hóa 5 nhiệm vụ trọng tâm, 7 nhóm giải pháp của ngành. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thường xuyên đánh giá kết quả đạt được để tìm ra nguyên nhận và các biện pháp khắc phục kịp thời các tồn tại. Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính thuế theo tinh thần Nghị quyết 19 của Chính phủ. Chủ động rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính thuế, giảm tối đa chi phí về thời gian cho người nộp thuế; triển khai tốt các công cụ hỗ trợ khai thuế, nộp thuế điện từ, giảm thiểu thời gian, nhân lực, chi phí cho người nốp thuế và cơ quan thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế. Bên cạnh đó, Chi cục thuế đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế. Chú trọng hỗ trợ giao dịch điện tử  trong thời gian giãn cách xã hội đảm bảo yêu cầu “Hiệu quả công việc và đảm bảo phòng, chống dịch”. Truyền tải kịp thời cách chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến người nộp thuế. Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế tiếp tục được duy trì, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Dự báo tình hình kinh tế, xã hội năm 2022 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2022, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện, Chi cục thuế huyện đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. Trong đó phấn đấu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu ngân sách; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả các chính sách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người nộp thuế; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.
Hội nghị cũng đề ra sáu nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.Trong đó có các giải pháp về thực hiện công tác thu ngân sách; tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người nộp thuế; tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách; cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo của Cục thuế Hà Nội, luân phiên điều động, chuyển đổi vị trí công tác nhằm tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ và ngăn ngừa tiêu cực, tăng cường và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, công chức; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định, đảm bảo nhanh chóng, chính xác./.