TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Đảng ủy cơ quan Dân Đảng huyện: Triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng 18/01/2022 | 16:20  | Lượt xem: 274

Chiều ngày 14/1/2021, Đảng ủy cơ quan Dân Đảng huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân đảng huyện chủ trì hội nghị. 
Năm 2021, với sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng huyện đã chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu, giúp Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của huyện. 

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Thìn phát biểu tại Hội nghị

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới; việc sắp xếp, tổ chức cán bộ được thực hiện đồng bộ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng được quan tâm, chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Công tác dân vận của Đảng có nhiều tiến bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động theo hướng sát cơ sở, thường xuyên quan tâm, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên nhằm tập hợp, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động có hiệu quả thiết thực. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thìn đã ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy cơ quan Dân Đảng đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới là: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm không ngừng nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và trình độ lý luận chính trị của Đảng viên. 

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Thìn tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt việc quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên. 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn; tham mưu giúp cấp ủy trong lĩnh vực phụ trách; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức sát với nhiệm vụ công việc và thực tình hình thực tế. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên trong công tác, xây dựng tác phong làm việc khoa học, sát thực tiễn; viết nói làm đúng Nghị Quyết, luôn nắm chắc nghiệp vụ, tăng cường tập trung cho cơ sở, sát dân, sát việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc. 
Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021 đã được Đảng ủy cơ quan Dân Đảng huyện tặng Giấy khen./.