THÔNG TIN QUY HOẠCH-ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÔNG TIN QUY HOẠCH-ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trung tâm phát triển quỹ đất thông báo mời các đơn vị tổ chức phiên đấu giá tham gia tổ chức phiên đấu giá
Ngày đăng 19/09/2022 | 15:23  | Lượt xem: 89

nội dung chi tiết xem tại đây

19 thửa đất tại khu Đệ Nhị, xã Phương Đình giai đoạn 2 

02 thửa đất tại khu đồng sậy trẫm sau giai đoạn 3, xã Đan Phượng