THÔNG TIN QUY HOẠCH-ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÔNG TIN QUY HOẠCH-ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Sơ đồ ranh giới quy hoạch trung tâm xã Thọ An và điểm dân cư xã Thọ An
Ngày đăng 05/07/2022 | 11:17  | Lượt xem: 68

nội dung chi tiết xem tại đây

quy hoạch trung tâm

điểm dân cư xã