NỘI CHÍNH - ANQP NỘI CHÍNH - ANQP

Quay lại

Xã Phương Đình tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Phương Đình đã thực hiện tốt cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 diễn ra tại hội trường Ủy ban nhân dân xã sáng ngày 07/10/2021.

Nội dung diễn tập vận hành cơ chế tại Ủy ban nhân dân xã Phương Đình

Nội dung diễn tập vận hành cơ chế diễn ra ba hội nghị, gồm: Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp bất thường ra quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển hoạt động của xã vào tình trạng chiến tranh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; hội nghị Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ; hội nghị Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị đảm bảo cho chiến đấu phòng thủ cấp xã.
Đánh giá chung, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phương Đình năm 2021 đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo xã đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp nhịp nhàng, thông suốt, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đặc biệt là vai trò của Ban Chỉ huy quân sự xã trong công tác tham mưu, chuẩn bị và thực hành diễn tập.
Cuộc diễn tập thành công tốt đẹp góp phần nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa bàn; đồng thời, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và các ngành, đoàn thể xã; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức duy trì hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, công tác tham mưu, xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ. Thông qua diễn tập, bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ và Nhân dân địa phương./.