NỘI CHÍNH - ANQP NỘI CHÍNH - ANQP

UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 05/07/2022 | 14:22  | Lượt xem: 125

Chiều ngày 04/7/2022, tại hội trường UBND huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2022.
Đại tá Nguyễn Kim Hồng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; đồng chí Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, phòng, ban, ngành huyện; các đồng chí Chính trị viên, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn tới dự.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu, UBND huyện đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022, như: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự; nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các dịp kỷ niệm, ngày lễ quan trọng; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình số 12-CTr/HU của Huyện ủy về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021- 2025.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tổng kết, triển khai, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3,4 trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Hội động giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố. Chỉ đạo tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên; tham gia Hội thi Pháp luật, Cuộc thi tìm hiểu “Viết về truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam anh hùng” do Cục Dân quân tự vệ phát động.
Chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Công tác kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh có nhiều chuyển biến tích cực và được cụ thể hóa trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội bảo đảm phát huy khả năng huy động nền kinh tế quốc dân cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; triển khai các bước, thủ tục để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện, xã theo quy định của pháp luật…
Đảm bảo tốt cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật; động viên công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ phục vụ quốc phòng, quân sự. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng thủ dân sự của huyện; kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, người có công, chế độ chính sách đối với quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị; đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức tốt hoạt động tặng quà các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp các ngày Lễ, Tết; thực hiện tốt công tác cán bộ và chính sách đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn.

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh kết quả đạt được song còn một số hạn chế, nguyên nhân, UBND huyện đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2022 với các giải pháp cụ thể: Giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường đầu tư lĩnh vực quốc phòng, quân sự...