NỘI CHÍNH - ANQP NỘI CHÍNH - ANQP

UBND huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Ngày đăng 07/07/2021 | 17:25  | Lượt xem: 197

Sáng ngày 07/7/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, UBND huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy và ông Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Hội nghị đã tập trung đánh giá cụ thể những kết quả đạt được trong công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 6 tháng đầu năm, huyện triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện Đề án phát triển huyện thành quận giai đoạn 2020 - 2025 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức như đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,…Song được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quận sự; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; đẩy mạnh công tác xây dựng tiềm lực quốc phòng, quân sự, khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt cơ sở vật chất, hậu cần kỹ thuật, động viên công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ phục vụ quân quốc phòng, quân sự; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng thủ dân sự của huyện, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng; đồng thời, làm tốt công tác văn phòng, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết. Những thành tích nổi bật nhất là công tác ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, quy hoạch thế trận quân sự, quản lý nhà nước về quốc phòng; công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trên địa bàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ chức tốt Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ. Công tác Đảng, công tác Chính trị, công tác Hậu cần, Kỹ thuật, Tài chính đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân huyện đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, phấn đấu giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền;  phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường đầu tư lính vực quốc phòng, quân sự; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Thủ đô Hà Nội đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng biểu dương công tác xây dựng, huấn luyện và tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách với người có công và thân nhân người có công trên địa bàn huyện.  Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bày tỏ tin tưởng và mong muốn trong 6 tháng cuối năm, huyện Đan Phượng tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, lấy xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt, phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên và thực hiện mỗi bước phát triển tăng trưởng về kinh tế xã hội là một bước tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ của huyện, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ Thành ủy giao cho và nhiệm vụ xác định trong nghị quyết nhiệm kỳ và chương trình kế hoạch đã đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân tại hội  nghị