NỘI CHÍNH - ANQP NỘI CHÍNH - ANQP

Lễ bàn giao danh sách cơ sở thuộc danh mục cơ sở do UBND xã, thị trấn quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Ngày đăng 12/03/2021 | 00:00  | Lượt xem: 219

Sáng ngày 11/3/2021, tại trụ sở Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện, UBND huyện tổ chức Lễ bàn giao danh sách cơ sở thuộc danh mục cơ sở do UBND xã, thị trấn quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đồng chí Nguyễn Thạc Hùng- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Đại biểu đại diện lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội; Công an huyện; Lãnh đạo một số phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Công an các xã, thị trấn về dự.

Ảnh: Toàn cảnh Lễ ký bàn giao.

Tại Lễ bàn giao, đồng chí Đặng Trung Kiên- Phó Trưởng Công an huyện thông qua  một số nội dung về việc hướng dẫn trách nhiệm thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở của Công an huyện, như: Lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; ban hành nội quy, quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn theo quy định...

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 136/2020/NĐ- CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, trong đó quy định danh mục các cơ sở do UBND cấp xã, thị trấn quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy, lãnh đạo Công an huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện ký biên bản bàn giao trước sự chứng kiến của lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội và lãnh đạo UBND huyện.

Ảnh: Lãnh đạo UBND huyện và Công an Thành phố Hà Nội chứng kiến ký bàn giao.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thạc Hùng- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo UBND các xã, thị trấn bám sát vào các quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ- CP của Chính phủ, các văn bản, quy định của pháp luật có liên quan về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ- CP của Chính phủ. Phối hợp với Công an huyện sớm tổ chức tập huấn nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy đến từng tổ dân phố, khu dân cư và người dân trên địa bàn. Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện công tác điều tra cơ bản, phân loại, rà soát lập danh sách và đưa vào quản lý các cơ sở mới phát sinh thuộc danh mục quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo Phụ lục I, Nghị định số 136/2020/NĐ- CP của Chính phủ.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thạc Hùng- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại đây, đồng chí Ngô Văn Anh- Giảng viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy phổ biến các nội dung quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy; Quy trình tham gia cứu cháy vụ chạy; Biện pháp phòng cháy; Biện pháp chữa cháy tới các đại biểu.

 

Đỗ Văn Tùng- Trung tâm VHTT& TT huyện.