NỘI CHÍNH - ANQP NỘI CHÍNH - ANQP

Khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Quốc phòng- An ninh cho đối tượng 3 năm 2022
Ngày đăng 14/06/2022 | 17:07  | Lượt xem: 120

Sáng ngày 13/6/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Quốc phòng An ninh cho 50 đối tượng 3 là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Đến dự có đồng chí Đào Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng- An ninh huyện. Trong thời gian học 3 ngày từ ngày 13/6 đến ngày 15/6/2022, các học viên được nghe Giảng viên Học viện chính trị - Bộ Quốc phòng truyền đạt 6 chuyên đề: Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, chủ trương, biện pháp của địa phương thực hiện vấn đề này. Sự thay đổi về chiến lược quốc phòng, an ninh của các nước lớn có liên quan đến quốc phòng, an ninh Việt Nam. Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương, cơ quan, tổ chức góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình hiện nay./.