NỘI CHÍNH - ANQP NỘI CHÍNH - ANQP

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022
Ngày đăng 08/06/2022 | 08:39  | Lượt xem: 75

Sáng ngày 06/6/2022, tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện phát biểu khai mạc

Đồng chí Đào Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện; Các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện; Các đồng chí trong Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Thượng tá, Thạc sĩ Kiều Đăng Khôi - Giảng viên Học viên Chính trị về dự và trực tiếp truyền đạt.

Ảnh: Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Lớp học gồm 120 học viên là những chuyên viên, viên chức, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Đại biểu HĐND cấp xã; Hiệu Trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT;… Thời gian từ ngày 06/6- 09/6/2022, các học viên được các giảng viên Học viện Chính trị và giảng viên trong Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện phổ biến và truyền đạt nội dung các chuyên đề, như: Chuyên đề Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Chuyên đề: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên;… 
Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên được viết bài thu hoạch. Qua bồi dưỡng các học viên sẽ nắm chắc nội dung cơ bản, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn tại địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học theo tùng cương vị công tác góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình hiện nay./.