NỘI CHÍNH - ANQP NỘI CHÍNH - ANQP

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2023
Ngày đăng 17/04/2023 | 16:49  | Lượt xem: 189

Ngày 14/4/2022 UBND huyện Đan Phượng triển khai Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2023 với quan điểm lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng của người dân là trên hết; làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm “Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, phường, thị trấn an toàn”. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy với phương châm “Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân”. Tham dự hội nghị có đại diện các phòng ban của UBND huyện Đan Phượng, các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện, Chủ tịch UBND 16 xã, thị trấn đại diện các tổ chức đoàn thể - chính trị huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thạc Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người dân, người lao động; vận động mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH; được trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện phục vụ phá dỡ, thoát nạn. Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình an toàn về PCCC&CNCH đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân”; vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC&CNCH.

Theo Kế hoạch đã được UBND huyện thông qua và đã đề ra lộ trình đề nghị các phòng, ban, Chủ tịch UBND 16 xã, thị trấn đại diện các tổ chức đoàn thể - chính trị huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về PCCC&CNCH, vận động 100% hộ gia đình tự trang bị phương tiện PCCC&CNCH. Trước ngày 30/4/2023.

2. Căn cứ vào kết quả điều tra cơ bản UBND các xã, thị trấn hoàn thành việc triển khai thực hiện nhân rộng Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên toàn địa bàn quản lý. Trước ngày 20/6/2023.

3. Lựa chọn, triển khai 03 mô hình: Khu chung cư, tập thể an toàn PCCC; Cụm liên kết Làng nghề an toàn; Cụm liên kết an toàn trong Cụm công nghiệp cho phù hợp với đặc điểm, tính chất nguy hiểm cháy nổ trên địa bàn. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2023. Trước 15/12/2023

4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, học tập để hướng dẫn các Tổ liên gia an toàn PCCC xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho các thành viên trong Tổ liên gia an toàn PCCC.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tin tưởng rằng trong thời gian tới, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch đề ra đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân.

Một số hình ảnh hội tại hội nghị