NỘI CHÍNH - ANQP NỘI CHÍNH - ANQP

Cương quyết xử lý các cơ sở doanh nghiệp vi phạm phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện Đan Phượng
Ngày đăng 18/01/2023 | 08:38  | Lượt xem: 62

Ngày 14/01/2023 UBND huyện Đan Phượng tổ chức triển khai Nghị quyết số 05/2002/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND thành phố Hà Nội quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thạc Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng; đại diện Công an thành phố Hà Nội; Công an huyện và Lãnh đạo các Phòng chuyên môn huyện; Công ty Điện lực huyện; UBND các xã, thị trấn và đại diện chủ đầu tư là người đứng đầu các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Thượng tá Đặng Trung Kiên - Phó Trưởng Công an huyện Đan Phượng cho biết: Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND TP Hà Nội đã quy định rõ việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Vì vậy việc các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phải chấp hành 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND TP Hà Nội và Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 10/11/2022 của UBND huyện Đan Phượng nêu rõ một số nội dung là việc làm cấp thiết trong công tác PCCC hiện nay. Vì vậy, không thể để các lỗi vi phạm về PCCC tồn tại.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng yêu cầu: Thời gian tới Công an huyện có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn.

Phối hợp chặt chẽ với phòng, ban, ngành, các đơn vị liên quan và các cơ sở để tổ chức hướng dẫn thực hiện khắc phục những nội dung tồn tại về PCCC theo quy định của Nghị quyết. Các xã, thị trấn phối hợp với Công an huyện đôn đốc, giám sát chủ đầu tư cam kết lộ trình, thời gian thực hiện đảm bảo yêu cầu của Nghị quyết. Hướng dẫn đôn đốc cơ sở thực hiện các quy định của Nghị quyết. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý ngay và triệt để các trường hợp không chấp hành thực hiện về PCCC.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị