NỘI CHÍNH - ANQP NỘI CHÍNH - ANQP

Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Hội thi nhà kho quân khí tốt và xe máy tốt năm 2021
Ngày đăng 05/11/2021 | 15:57  | Lượt xem: 194

Chiều ngày 03/11/2021, tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thi nhà kho quân khí tốt và xe máy tốt cấp Bộ Tư lệnh năm 2021. 
Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; các đồng chí trong Ban Giám khảo; đồng chí Nguyễn Thạc Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng Chỉ Huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó về dự.

Ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu chỉ đạo.

Trước khi đi vào kiểm tra, nhận xét, đánh giá Hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quán triệt một số nội dung tới các đồng chí trong Ban Giám khảo chấm thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác, đối chiếu theo đúng hướng dẫn quy định của Ban Tổ chức Hội thi; ghi chép toàn bộ nội dung kiểm tra quản lý nhà kho quân khí, tủ súng sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn của thủ kho quân khí và kiểm tra xe ô tô quân sự thuộc biên chế của đơn vị; yêu cầu quan sát kỹ lưỡng, nhằm phát hiện tính sáng tạo, đổi mới, bố trí sắp xếp, quy hoạch nâng cấp, sửa chữa đảm bảo kỹ thuật, đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế, để rút ra kinh nghiệm; ký kết biên bản sơ khảo ban đầu. Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Đình Lưu cũng mong muốn rằng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đan Phượng cố gắng phấn đấu giành đạt thành tích, kết quả cao trong Hội thi nhà kho quân khí tốt và xe máy tốt năm 2021.

Ảnh: Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và lãnh đạo huyện thăm và kiểm tra nhà kho quân khí.

Qua kiểm tra, Ban Giám khảo đánh giá cao Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đan Phượng thực hiện tốt các nội dung Hội thi nhà kho quân khí tốt, xe tốt bố trí hợp lý, sắp xếp khoa học, thuận tiện trong thao tác sử dụng, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị, đảm bảo nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, tiết kiệm và an toàn. 
Thông qua Hội thi, nhằm nâng cao trách nhiệm trong quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật; xây dựng nhà kho quân khí tốt; trình độ năng lực quản lý, khai thác, giữ gìn xe máy tốt của đội ngũ nhân viên kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang huyện Đan Phượng nói riêng và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội nói chung./.