NỘI CHÍNH - ANQP NỘI CHÍNH - ANQP

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai mạc kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2022
Ngày đăng 04/06/2022 | 16:35  | Lượt xem: 121

Sáng ngày 03/6/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai mạc kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2022. Các đại biểu đại diện Bộ Tham mưu, Binh chủng Tăng Thiết Giáp; các  đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự và chủ các phương tiện kỹ thuật dự bị các xã, thị trấn về dự.

Ảnh: Các đại biểu đại diện Bộ Tham mưu, Binh chủng Tăng Thiết Giáp; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Ảnh: Chủ các phương tiện kỹ thuật dự bị các xã

Tại đây, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện công bố Quyết định giao chỉ tiêu kiểm tra sẵn sáng động viên phương tiện kỹ thuật dự bị của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Theo báo cáo Kế hoạch chỉ tiêu phương tiện kỹ thuật dự bị của Ban Chỉ huy Quân sự huyện năm 2022, tổng số gồm 14 chiếc xe. Trong đó có 2 xe ô tô 9 chỗ ngồi loại 2 cầu, 2 xe tải vận hành khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, 8 chiếc xe ô tô tải từ 2,5 tấn trở lên và 2 chiếc xe ô tô chở nhiên liệu lỏng.
Tiếp đó, Tổ kiểm tra Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Tiểu đoàn Thông tin, Bộ Tham mưu, Binh chủng Tăng Thiết Giáp thực hiện kiểm tra phương tiện kỹ thuật dự bị, kiểm tra hồ sơ, tình trạng kỹ thuật của phương tiện, tiếp nhận phương tiện kỹ thuật dự bị; thông báo tóm tắt tình hình nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời quán triệt nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ phương tiện có phương tiện kỹ thuật dự bị đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên.

Ảnh: Tổ kiểm tra Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Tiểu đoàn Thông tin, Bộ Tham mưu, Binh chủng Tăng Thiết Giáp thực hiện kiểm tra phương tiện kỹ thuật dự bị đối với ô tô chở nhiên liệu lỏng.
Ảnh: Tổ kiểm tra Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Tiểu đoàn Thông tin, Bộ Tham mưu, Binh chủng Tăng Thiết Giáp thực hiện kiểm tra phương tiện kỹ thuật dự bị  đối với xe tải vận hành khách từ 10 chỗ ngồi trở lên.

Mục đích của cuộc kiểm tra sẵn động viên phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2022, nhằm nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, khả năng phối hợp của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, xã, thị trấn với các ban ngành trong công tác quản lý, xây dựng và huy động phương tiện kỹ thuật dự bị cho các đơn vị quân đội. Nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giao đoạn hiện nay./.