NỘI CHÍNH - ANQP NỘI CHÍNH - ANQP

Đảm bảo thi hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của các cơ sở vi phạm về quy định về phòng cháy, chữa cháy
Ngày đăng 08/11/2022 | 16:45  | Lượt xem: 200

nội dung chi tiết xem tại đây