kinh tế chính trị

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018
Ngày đăng 23/03/2018 | 16:24  | View count: 600

Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 03 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 03 Hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018. Tham dự hội nghị có 982/1.016 đồng chí đảng viên và cán bộ (không phải là đảng viên) của các Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan trực thuộc Huyện ủy (đạt tỷ lệ 96,6%).

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018

Tại 03 Hội nghị các học viên được nghe báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các nội dung quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018. Trong đó tập trung nhấn mạnh các nội dung: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương. Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng nhân tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông qua buổi học tập, các học viên được cung cấp những bài học kiến thức quý giá trong việc học tập và làm theo Bác. Từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đề ra mục đích, mục tiêu phấn đấu và thực hiện trên mỗi cương vị công tác cụ thể của từng người. Sau học tập, mỗi học viên phải đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 với những nội dung cụ thể theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

                                     Nguyễn Thị Hòe - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy