kinh tế chính trị

MTTQ HUYỆN TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 36 (2017) CỦA HUYỆN ỦY VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN NĂM 2018
Ngày đăng 09/02/2018 | 15:34  | View count: 483

Sáng ngày 05/02/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 36-NQ/HU (2017) của Huyện ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; triển khai Chương trình công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2018 đối với cán bộ chủ chốt MTTQ các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Đặng Văn Hội - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đánh giá khái quát những thành tựu mà Đảng bộ huyện Đan Phượng đã đạt được trong năm 2017.

Đồng chí nhấn mạnh để cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy, Chương trình phối hợp hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.  MTTQ huyện, các xã, thị trấn xây dựng chương trình cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa UBND, Ủy ban MTTQ về“giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; làm tốt công tác nắm bắt dư luận trong nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, công tác tín ngưỡng tôn giáo, đối ngoại nhân dân. Bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng để tham gia phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện, xã, thị trấn; thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 22 (2013) của Huyện ủy, trọng tâm việc tang văn minh tiến bộ, gắn vận động hỏa táng với xây dựng nhà lưu giữ tro cốt. Tổ chức kiện toàn cán bộ Mặt trận từ huyện đến các thôn, phố, cụm dân cư để chuẩn bị tốt cho Đại hội MTTQ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 -2024. Nhiệm vụ trước mắt là tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết, phối hợp chăm lo Tết với hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2018 đảm bảo chất lượng và tiến độ kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức đăng ký và ký kết giao ước thi đua giữa MTTQ các xã, thị trấn năm 2018.

 

                                                                                        Hữu Mạnh - MTTQ huyện Đan Phượng