LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG TIN KHÁC

CÁC XÃ THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN

VĂN BẢN PHÁP QUY

THĂM DÒ Ý KIẾN

Xin ý kiến về giao diện mới

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 09/11/2018 | 14:59  | View count: 441

Chiều ngày 11/8/2018, tại Hội trường UBND huyện, Ban Chỉ đạo của huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Đan Phượng. Đồng chí Nguyễn Thạc Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

          Hội nghị đã thông qua Quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra dân số về nhà ở năm 2019; thông qua Quyết định số 4005/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; thông qua Kế hoạch và thông báo phân công nhiệm vụ và công tác phối hợp của các phòng ban, ngành, UBND xã, thị trấn, thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Đan Phượng năm 2019. Mục đích và yêu cầu của cuộc tổng điều tra là tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi huyện; Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số, xây dựng dàn mẫu phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.

          Cuộc điều tra dân số và nhà ở sẽ được tiến hành trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 01/4/2019 đến hết ngày 25/4/2019. Nội dung điều tra gồm: Thông tin về dân số, bao gồm các thông tin cá nhân, mối quan hệ với chủ hộ, dân tộc và tôn giáo, tình hình đi học hiện nay, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng biết đọc và biết viết, tình trạng hôn nhân, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; Thông tin về nhà ở của hộ, bao gồm tình trạng nhà ở hiện tại, quy mô diện tích nhà ở, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, năm đưa vào sử dụng. Phương pháp điều tra là phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

         Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thạc Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; thực hiện tổng điều tra đúng mục đích yêu cầu và đảm bảo nguyên tắc tập trung, công khai, minh bạch, phù hợp với đặc thù địa phương. Các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao ý thức trách nhiệm tăng cường chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng phương án, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định.

                                                                             Nguyễn Hữu Việt

TIN TỨC NỔI BẬT

 

THÔNG TIN PHÁT NGÔN

 

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

HỎI ĐÁP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 158
Tổng: 0