LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG TIN KHÁC

CÁC XÃ THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN

VĂN BẢN PHÁP QUY

THĂM DÒ Ý KIẾN

Xin ý kiến về giao diện mới

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 87- KH/HU VỀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 99- QĐ/TW, NGÀY 03/10/2017 VÀ QUY ĐỊNH SỐ 124- QĐ/TW, NGÀY 02/02/2018 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
Ngày đăng 07/09/2018 | 15:05  | View count: 259

Sáng ngày 06/9/2018, tại Hội trường UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 87-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII).

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ban Tôn giáo huyện; Bí thư Đảng ủy, Chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng ngành, đoàn thể xã, thị trấn về dự.

Toàn cảnh hội nghị

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; đồng thời giáo dục, ngăn ngừa cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp vi phạm đạo đức, lối sống. Huyện ủy, các cấp ủy Đảng, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện phát huy vai trò trong việc góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến các xã, thị trấn cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát việc rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên đảm bảo thiết thực, tránh hình thức.

Nội dung thực hiện công khai, góp ý và giám sát; trách nhiệm của các cấp ủy; tổ chức Đảng; tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy đề ra. Tiếp đó, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Lê Đình Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương phổ biến và truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác dân vận vùng đồng bào có tôn giáo; quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và một số điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt, đồng chí đã quán triệt rõ nội dung Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng chí Lê Đình Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương phổ biến và quán triệt tại Hội nghị

                                                   Đỗ Văn Tùng- Trung tâm VHTT- TT huyện

TIN TỨC NỔI BẬT

 

THÔNG TIN PHÁT NGÔN

 

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

HỎI ĐÁP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 120
Tổng: 0