KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện Đan Phượng
Ngày đăng 05/08/2022 | 15:53  | Lượt xem: 82

Thông báo số 434/TB-UBND ngày 05/8/2022 của UBND huyện Đan Phượng về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện Đan Phượng. Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây