KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 02 thửa đất còn lại tại khu cây sung trong 3, xã Song Phượng và khu cụm 4, đường trục Đan Hoài, xã Liên Hà
Ngày đăng 23/06/2022 | 08:24  | Lượt xem: 82

nội dung chi tiết xem tại đây

thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản QSD đất 02 thửa còn lại Cây Sung Trong, xã Song Phượng

thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản QSD đất 55 thửa đất tại cụm 4, xã Liên Hà