KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch thi sát hạch bổ sung để xác định người trúng tuyển trong trường hợp có điểm thi viết vòng 2 bằng nhau
Ngày đăng 15/11/2022 | 10:00  | Lượt xem: 104

nội dung chi tiết xem tại đây