KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thông báo: bán hồ sơ tham gia đấu giá 02 thửa đất còn lại tại khu Cây Sung trong 3, xã Song Phượng và khu cụm 4, trục đường Đan Hoài, xã Liên Hà
Ngày đăng 23/06/2022 | 08:26  | Lượt xem: 133

nội dung chi tiết xem tại đây

Hồ sơ mời đấu giá cây sung trong xã Song Phượng

Hồ sơ mời đấu giá cụm 4, xã Liên Hà