KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thông báo bán hồ sơ mời đấu giá 07 khu đất bãi Tân Bồi, xã Hồng Hà
Ngày đăng 23/11/2022 | 15:56  | Lượt xem: 106

nội dung chi tiết xem tại đây

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 1 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 2 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 3 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 4 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 5 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 6 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà

hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá khu 7 bài Tân Bồi, xã Hồng Hà