KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chỉ đạo quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện Đan Phượng
Ngày đăng 26/03/2021 | 00:00  | Lượt xem: 39

Sáng 26/3/2021, tại Hội trường Huyện ủy, Đoàn công tác của Thành ủy do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Đan Phượng về kiểm tra công tác chỉ đạo quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc xây dựng Quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, có đồng chí Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, bám sát dự thảo 10 chương trình lớn của Thành phố, Huyện ủy đã chủ động xây dựng chương trình hành động, quy chế làm việc, Nghị quyết phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; xây dựng và ban hành các Nghị quyết, Chương trình công tác toàn khóa. Kịp thời ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thông qua đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên. Các cấp ủy đã kịp thời triển khai thực hiện nghị quyết bằng việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tập trung cao độ phòng chống dịch Covid-19, vừa lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra, sớm xây dựng huyện trở thành quận trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện; đồng thời, đề nghị Huyện ủy tiếp tục bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy để triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và Chi bộ; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác quản lý đất đai; rà soát và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với quy hoạch và phát triển đô thị trong quá trình xây dựng huyện thành quận. Trước mắt, tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyễn Việt Tâm