KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê, diện tích 180.774,9m2 tại khu 3 bãi Tân Bồi, xã Hồng Hà để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây hàng năm)
Ngày đăng 24/03/2023 | 14:10  | Lượt xem: 145

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây