KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2021 của huyện Đan Phượng
Ngày đăng 01/08/2022 | 11:28  | Lượt xem: 130

Nội dung chi tiết Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2021 của huyện Đan Phượng xem tại đây