KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2022 của huyện Đan Phượng
Ngày đăng 25/12/2021 | 09:04  | Lượt xem: 472

Nội dung chi tiết Quyết định số 5929/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Đan Phượng xem Tại đây