KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Nông dân huyện Đan Phượng phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách
Ngày đăng 22/03/2023 | 08:12  | Lượt xem: 108

Là một trong bốn tổ chức chính trị - xã hội nhận quản lý vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Đan Phượng tập trung triển khai tốt các chính sách có liên quan đến tín dụng ưu đãi, cho vay vốn đến hội viên nông dân để sản xuất, kinh doanh, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Giải ngân vốn tín dụng chính sách tại Điểm giao dịch xã Phương Đình

Hiện nay, Hội Nông dân huyện quản lý tổng dư nợ vốn ưu đãi trên 125 tỷ đồng, thông qua 78 Tổ tiết kiệm và vay vốn cho trên 2.700 hộ hội viên vay tại 16/16 xã, thị trấn. Qua thanh, kiểm tra, các Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, hộ vay sử dụng đúng mục đích.

Thời gian qua, nhằm thực hiện tốt “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã chỉ đạo các cơ sở chú trọng lồng ghép chương trình tín dụng chính sách với công tác khuyến nông, khuyến ngư, Chương trình OCOP để giúp nâng cao hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi. Các cấp Hội đã tổ chức phát động phong trào, kết quả bình xét Hộ sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp trung ương là 42 hộ, cấp thành phố là 405 hộ, cấp huyện là 2.160 hộ và cấp cơ sở là 11.520 hộ; đăng ký xây dựng mô hình kinh tế là 38 mô hình (gồm 5 mô hình chăn nuôi, 23 mô hình trồng trọt, 02 mô hình nghề Mộc, Lúa cá, nuôi thỏ, trồng rau , bưởi…),  xây dựng được 16 mô hình kinh tế tập thể điển hình như: Mô hình trồng hoa ly tại xã Liên Hồng; hoa  Đồng tiền xã Đồng Tháp; hoa Đào xã  Tân Lập…

Nhờ được tiếp cận nguồn vốn chính sách, nông dân xã Đồng Tháp xây dựng mô hình trồng hoa đồng tiền
để phát triển kinh tế, tăng thu nhập

Với việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nông dân trong việc sử dụng, phát huy nguồn vốn để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Phần lớn các hộ vay vốn ưu đãi có kế hoạch sản xuất, muốn vươn lên làm giàu… từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong việc ủy thác đối với NHCSXH ngày càng cao và hiệu quả hơn.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân huyện Đan Phượng tiếp tục đồng hành cùng NHCSXH thực hiện tốt hơn nữa các nội dung nhận ủy thác, kịp thời chuyển tải đến hội viên nông dân các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước, nhất là chính sách mới về hỗ trợ đối tượng thụ hưởng là nông dân tại địa phương một cách kịp thời, hiệu quả…