KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kết quả chấm điểm tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 của 5 xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Hà, Thọ Xuân, Tân Hội
Ngày đăng 13/11/2021 | 09:32  | Lượt xem: 156

Nội dung chi tiết xem tại đây