KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 09/09/2022 | 09:07  | Lượt xem: 273

nội dung chi tiết xem tại đây

Quyết định 1265/QD-SYT của Sở Y tế Hà Nội

Thông báo số 85/TB-TTYT của Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng