KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế và Trưởng phòng Nội vụ huyện Đan Phượng năm 2022
Ngày đăng 05/08/2022 | 16:11  | Lượt xem: 97

nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch

Thông báo

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển