KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13, khóa XXIV, nhiệm kỳ 20202-205
Ngày đăng 16/04/2022 | 10:58  | Lượt xem: 328

Sáng ngày 15/4/2022, tại Hội trường UBND huyện, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Đồng chí Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Thìn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Xây dựng Đảng thành ủy Hà Nội; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sư huyện; Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ảnh: Đồng chí Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị, tập trung dành nhiều thời gian và chia làm 03 tổ thảo luận về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022; Báo cáo phân bổ vốn đầu tư cho các dự án năm 2022; Báo cáo xin ý kiến về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2022 - 2025 và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. 

Ảnh: Đồng chí Thiều Văn Son - Chủ tịch Hội Nông dân huyện tham gia phát biểu thảo luận

Theo báo cáo dự thảo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qúy I năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã sớm tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, Chương trình tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Kết quả, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được 347,580 tỷ đồng, đạt 33,8% dự  toán Thành phố giao, đạt 20,9% dự toán huyện giao (bằng 232,5% so với cùng kỳ). Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 315,065 tỷ đồng, đạt 20,2% so với dự toán Thành phố giao, đạt 15,3% dự toán huyện giao (bằng 109,8% so với cùng kỳ). Hệ thống chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được quan tâm đầu tư; vệ sinh môi trường được duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 gắn với xây dựng tuyến đê kiểu mẫu được triển khai tích cực, thiết thực, hiện quả. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; An sinh xã hội được đảm bảo; Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên tuyền; Công tác chuẩn bị và đảm bảo tốt các điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ thi đấu môn Jujitsu-SeaGames 31 diễn ra tại huyện. Công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp, cải cách hành chính đạt kết quả. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh trên các ngành, lĩnh vực. Công tác quốc phòng được củng cố, anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố, huyện tới cán bộ  đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc sắp xếp tổ chức, cán bộ, như: luôn chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí việc làm đảm bảo kịp thời, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là khắc phục các mặt yếu kém sau kiểm điểm năm 2021 ở một số cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm thực hiện theo đúng hướng gần dân, sát cơ sở, tăng cường mở rộng và phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 26-NQ/HU của Huyện uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Tiếp tục tham gia xây dựng nếp sống văn hoá mới theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/HU của Huyện uỷ. Chỉ đạo, phối hợp thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu", những công trình văn hoá xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu xã thành phường, huyện trở thành Quận mới của thủ đô Hà Nội vào năm 2025.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trân trọng giải trình phân tích rõ các ý kiến trong các nhóm vấn đề về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Thạc Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện giải trình, tiếp thu các nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022; Về báo cáo phân bổ vốn đầu tư cho các dự án năm 2022; Báo cáo xin ý kiến về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2022- 2025.

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trân trọng giải trình phân tích rõ các ý kiến về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Các đại biểu biểu quyết nhất trí cao về dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp./.