KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị đánh giá kết quả tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021
Ngày đăng 08/10/2021 | 17:16  | Lượt xem: 87

Ngày 08/10/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị đánh gía kết quả thực hiện tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021. Hội nghị do đồng chí Đào Thị Hồng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện là Trưởng các phòng, ban huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Ban Giám đốc và Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và địa bàn huyện Đan Phương nói riêng diễn biến phức tạp, bám sát chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố và của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đan Phượng, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các phòng, ban, Hội đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa triển khai an toàn, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và khôi phục sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Đến 30/9/2021, tổng nguồn vốn quản lý tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 387.553 triệu đồng, tăng 22.736 triệu đồng so với 31/12/2020, tổng dư nợ của toàn huyện là 374.509 triệu đồng, tăng 23.063 triệu đồng so với đầu năm, với 8.801 khách hàng vay vốn, dư nợ bình quân đạt 43,1 triệu đồng/hộ, tăng 2,9 triệu đồng/hộ so với năm 2020. 
Trong cơ cấu tổng dư nợ đến 30/9/2021 của 8 chương trình tín dụng, có 3 chương trình tín dụng có dư nợ lớn, chiếm 97,2% trên tổng dư nợ, gồm các chương trình: Cho vay cho vay giải quyết việc làm chiếm 58,3%; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn chiếm 23,3%; hộ mới thoát nghèo chiếm 15,6%, còn lại là các chương trình cho vay hộ nghèo; cận nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay hộ nghèo về nhà ở; cho vay nhà ở xã hội … 

Đồng chí Đào Thị Hồng -Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phát biểu chỉ đạo  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Thị Hồng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các ban, ngành, Hội đoàn thể huyện tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách hoàn thành trước 30/11/2021; tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về hoạt động tín dụng chính sách và công tác huy động tiền gửi tiết kiệm; rà soát, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, giải pháp ngăn ngừa nợ quá hạn phát sinh, duy trì ổn định là đơn vị không có nợ quá hạn. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao và đảm bảo an sinh xã hội của huyện./.