KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hiệu quả nguồn vốn giải quyết việc làm Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đan Phượng
Ngày đăng 22/03/2023 | 08:17  | Lượt xem: 104

Chương trình cho vay giải quyết việc làm (GQVL) được triển khai cho vay tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đan Phượng trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực; giúp cho nhiều lao động tại địa phương có điều kiện khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập

Chương trình cho vay GQVL được NHCSXH huyện triển khai với mức cho vay tối đa 2 tỷ đồng/dự án đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và 100 triệu đồng đối với hộ gia đình. Đối tượng cho vay chủ yếu là các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình có mục đích sản xuất kinh doanh rõ ràng, có tiềm năng phát triển, hiệu quả kinh tế cao có khả năng GQVL cho nhiều lao động nông thôn.

 

Cán bộ NHCSXH thăm mô hình trồng bưởi của hội viên Hội Nông dân xã Tân Lập  

Nguồn vốn này đã góp phần GQVL, hỗ trợ vốn cho người lao động kinh doanh mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động. 
Xác định chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay GQVL là một trong những chương trình mang tính thiết thực, thúc đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh trên địa bàn huyện. Phòng giao dịch luôn chủ động phối hợp với UBND cấp xã, tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về những quy định mới để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay. Đồng thời, hằng năm, căn cứ vào nhu cầu vốn vay từ địa phương, Phòng giao dịch thực hiện linh hoạt các giải pháp cân đối vốn tín dụng từ cấp trên giao, đẩy nhanh việc thu hồi các khoản vay đến hạn để tổ chức giải ngân vốn đến các đối tượng lao động có đủ nhu cầu vay, có phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp. Chỉ tính riêng năm 2022, Phòng giao dịch thực hiện cho 2.390 lao động vay, với số tiền 112.400 triệu đồng; nâng tổng dư nợ đến ngày 31/12/2022 lên 298.270 triệu đồng, với 6.523 lao động còn dư nợ. Nguồn vốn chương trình cho vay GQVL đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về tạo việc làm trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong điều kiện phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, đồng vốn được giải ngân kịp thời, trở thành điểm tựa giúp người lao động khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Nguồn vốn GQVL cho lao động là người khuyết tật xã Tân Lập

Để nguồn vốn chương trình cho vay GQVL phát huy hiệu quả, hướng tới mục tiêu mở ra nhiều cơ hội việc làm cũng như đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn cho người lao động trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu đề xuất tăng nguồn vốn cho vay GQVL từ Trung ương, thành phố, kiến nghị UBND huyện quan tâm chuyển nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để cho vay. Đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn nâng cao chất lượng bình xét, thẩm định dự án cho vay, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng; tuyên truyền đến người vay sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện trả gốc, lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn.

Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện luôn tăng cường công tác kiểm tra, thu hồi nợ đến hạn, đẩy nhanh quay vòng vốn để tạo thêm nhiều cơ hội cho người lao động có nhu cầu vay vốn GQVL. Qua kiểm tra cho thấy các đối tượng được vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như mục tiêu phát triển kinh tế tại địa phương. Hầu hết các đối tượng vay đều trả nợ gốc và lãi đúng hạn, phát huy cao hiệu quả đồng vốn sau khi vay góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động trên địa bàn huyện./.