KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

HĐND huyện Đan Phượng họp thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030
Ngày đăng 22/11/2021 | 16:03  | Lượt xem: 93

Sáng 19/11/2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét thông qua Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện. Cùng dự có ông Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Kỳ họp đã thảo luận và nhất trí ban hành Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Đan Phượng, phê duyệt quy hoạch 7.782,82 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 1.214,21 ha; diện tích đất phi nông nghiệp là 6.096,78 ha  và diện tích đất chưa sử dụng là 471,83 ha. Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 được phân thành 4 vùng chức năng, gồm: Phía Đông vành đai IV (đến đê Hữu Hồng), gồm các xã: Tân Lập, Tân Hội, Liên Hà, Liên Trung, Hồng Hà, Hạ Mỗ, diện tích khoảng 1.770 ha; Phía Tây vành đai IV gồm các xã Đan Phượng, Song Phượng, Đồng Tháp, Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Liên Hồng, Hồng Hà, Thọ An, Thọ Xuân, Phương Đình, Trung Châu và thị trấn Phùng, diện tích 2.368 ha; Khu vực bãi sông Đáy gồm các xã: Đồng Tháp, Phương Đình, Thọ An, Trung Châu, tổng diện tích 677,57 ha; Khu vực bãi sông Hồng gồm các xã: Trung Châu, Thọ An, Thọ Xuân, Liên Hồng, Hồng Hà, Liên Trung, Liên Hà, diện tích 2.697 ha. Trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Ủy ban nhân dân huyện đề xuất cho chuyển tiếp 285 công trình, dự án, diện tích 1.557,63 ha; đưa ra khỏi quy hoạch 7 công trình, dự án, diện tích 104,49 ha; bổ sung 530 công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 3.196,19 ha. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 2.571,90 ha. Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 đưa 473,83 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng với mục đích sản xuất nông nghiệp, quốc phòng - an ninh, thương mại, dịch vụ, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất vui chơi, giải trí công cộng và đất ở tại đô thị./.