KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Công điện số 03 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đan Phượng
Ngày đăng 28/04/2021 | 17:40  | Lượt xem: 99

Ngày 28/4/2021, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng có Công điện số 03 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đan Phượng. Nội dung chi tiết Công điện xem tại đây