KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Bán hồ sơ tham gia đấu giá các thửa đất còn lại tại khu Cây Sung Trong 4 và khu Cây Sung Trong 5, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng
Ngày đăng 14/05/2022 | 08:54  | Lượt xem: 259

nội dung chi tiết xem tại đây

hồ sơ cây sung trong 4

hồ sơ cây sung trong 5