KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng
Ngày đăng 06/10/2021 | 08:19  | Lượt xem: 75

Sáng ngày 05/10/2021, ông Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng các đại biểu trong Tổ đại biểu số 25 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng sau Kỳ họp thứ 2. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban nhân dân huyện đến Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn. Cùng dự, có ông Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và ông Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Ảnh: Đồng chí Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tại hội nghị, cử tri huyện Đan Phượng đã được nghe đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thông qua báo cáo trả lời ý kiến nghị của cử tri Đan Phượng trước kỳ họp.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đa số ý kiến cử tri huyện Đan Phượng đồng tình với nội dung báo cáo thông qua tại hội nghị; đồng thời kiến nghị Hội đồng nhân dân thành phố nhiều nội dung, biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường phòng chống dịch Covid-19 và  đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn và bảo vệ môi trường trên địa bàn.  
Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, ông Trần Đức Hải - Bí thư Huyện ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị của huyện thực hiện ngay những nội dung cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền./.