khoa học công nghệ

Hướng dẫn chia sẻ máy in trong mạng LAN
Ngày đăng 24/11/2015 | 14:32  | View count: 877

Với sự phát triển hiện nay, máy in là thiết bị không thể thiếu trong các cơ quan, doanh nghiệp, ... Nếu như ở bài trước bạn đã biết Cách cài đặt máy in mặc định cho Windows, thì ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm cách chia sẻ máy in trong mạng.

Hướng dẫn cách chia sẻ máy in trong mạng LAN

Kích hoạt chức năng share trên máy

Để có thể in trên Windows 7 bạn có thể vào Start chọn Devices and Printers

Vào tiến vào chọn máy in mà ban đang in gồm các tùy chọn để in

Để chia sẻ bạn vào kích hoạt tính năng chia sẻ trong Network and Sharing Center thông qua Control Panel.

Để có thể in trên windows 8 bạn có thể vào Control Panel chọn Hardware and Sound chọn chọn tiếp Devices and Printers để tiến hành in .

Vào tiến vào chọn máy in mà ban đang in gồm các tùy chọn để in .

Trên Windows XP

Để có thể in trên windows XP bạn vào Control Panel chọn Other and Hardware chọn tiếp Printers and Faces

Vào chọn máy in mà ban đang in gồm các tùy chọn

Để chia sẻ bạn mở cửa sổ Printers kích phải vào máy in mong muốn và chọn tùy chọn chia sẻ. Nếu không có tùy chọn chia sẻ, hãy chọn Properties, sau đó kích tab Sharing.

Thêm 1 máy in vào bằng cách cục bộ

1. Với  Windows XP:

Bạn vào Start -->Printers and Faxes -->Add a Printer trên Control Panel bên trái bấm vào Next.

- Chọn Local printer attached to this computer và kích Next.
- Chọn Create để tạo cổng mới, chọn kiểu cổng Port TypeLocal Port và kích Next.

- Với Port Name, nhập vào đường dẫn đến máy in bằng cách nhập vào hai dấu "\\", tên máy tính hoặc địa chỉ IP cục bộ của máy tính chia sẻ máy in, sau đó là tên chia sẻ của máy in.

- Chọn máy in và kích Next. Nếu model chính xác không được liệt kê, hãy thử chọn số model gần nhất hoặc máy in cùng dạng

2. Với Windows Vista/7

- Bấm vào Start --> Devices and Printers --> Add a Printer --> Chọn Add a local printer.

- Chọn Create a new port, chọn kiểu cổng là Local Port và bấm vào Next.

- Với Port Name, nhập vào đường dẫn đến máy in bằng cách nhập vào hai dấu "\\", tên máy tính hoặc địa chỉ IP cục bộ của máy tính chia sẻ máy in, sau đó là tên chia sẻ của máy in.

- Chọn máy in và kích Next. Nếu model chính xác không được liệt kê, hãy thử chọn số model gần nhất hoặc máy in cùng dạng.

Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn chia sẻ máy in trong mạng một cách hiệu quả. Nhờ đó bạn có thể sử dụng các chức năng của máy in trên các máy tính khác nhau trong cùng mạng.