khoa học công nghệ

Tập huấn về chính phủ điện tử và các phần mềm ứng dụng
Ngày đăng 01/11/2018 | 13:54  | View count: 633

Sáng ngày 31/10/2018 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn về Chính phủ điện tử và các phần mềm ứng dụng dùng chung của Thành phố cho 24 học viên là lãnh đạo, công chức chuyên môn các phòng, ban của huyện.

Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghiên cứu, trao đổi về mối liên hệ giữa Chính phủ điện tử và quản lý công; việc phát triển năng lực và trách nhiệm quản lý cho lãnh đạo trong việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, các học viên được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn quy trình thực hiện các phần mềm ứng dụng dịch vụ công mức độ 3 đối với các lĩnh vực. Từ đó, tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, giám sát, đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, tiết kiệm chi phí, thời gian giải quyết công việc của cơ quan nhà nước.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức thực tế, triển khai thực hiện có hiệu quả Chính quyền điện tử góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện ngày càng được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

                                             Nguyễn Bền - Phòng VHTT huyện