khoa học công nghệ

Hội nghị tập huấn công tác đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị
Ngày đăng 29/06/2018 | 16:12  | View count: 431

Chiều ngày 25 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường các Ban Xây dựng Đảng; Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện.

Căn cứ Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng đều phải xây dựng kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần và người đứng đầu cơ quan, đơn vị là người chịu trách nhiệm chính về kết quả đánh giá xếp loại hàng tháng và lấy đó là căn cứ bình xét khen thưởng hàng tháng, căn cứ đánh giá cán bộ, xếp loại và bố trí sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ.  

Bước 1: Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự kiểm điểm, nhận mức xếp loại trước ngày 24 hàng tháng.

Bước 2: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trước ngày 26 hàng tháng.

Bước 3: Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng từ ngày 28 hàng tháng.

Bước 4: Thông báo công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trước ngày mùng 5 hàng tháng.

Đ/c Nguyễn Gia Hiển - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy

                                                        Nguyễn Thị Hòe - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy