LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG TIN KHÁC

CÁC XÃ THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN

VĂN BẢN PHÁP QUY

THĂM DÒ Ý KIẾN

Xin ý kiến về giao diện mới

HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, Mại dâm triển khai chương trình công tác năm 2016
Ngày đăng 05/04/2016 | 15:47  | View count: 661

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, Mại dâm triển khai chương trình công tác năm 2016

Sáng ngày 29/3/2016, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm huyện Đan Phượng tổ chức hộ